A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Avdelingar

Åpningsplakat av OL på Lille Hafslo 2018

Tysdag 13.02.2018

OL på Lille Hafslo - dag 1

1 dag av OL på Lille Hafslo var på Tysdag 13.02.2018 for dei minste borna i Hafslo og Gamlestova barnehage. Borna koste seg kjempe masse på OL arena på Lille Hafslo.
OL øvelsene som var denne dagen var ; aking, ertepose kasting, flaskeløp og litt leiking med traktor og gravemaskin i snøen :)
Til mat blei det servert pølse m/ lompe og brød.

2018-02-15
DSC_0312

Besøk av politiet - Tysdag 31 Oktober 2017

Politiveka i Gamlestova bhg (veke 44)

 

Politiet i midtre Sogn (Luster, Sogndal og Leikanger) har i 2017 startet opp et forebyggende arbeid med målsetning om å besøke alle 5-6 års gruppene i alle barnehagene i de tre kommunene på denne siden av fjorden. 

To damer frå polititet kom til våre barnehage og snakka om tema ; vennskap, gode og vonde hemmeligheitar og til sist, men kanskje viktigst, kroppen vår til dei eldste borna på avdeling Loftstova. Politibamsen Eddy er også med på laget til stor glede for barna og oss. Heile gjennomføringa tok ca 30 minutter. Etterpå fekk resten av barnehagen ut å sjå på politibilen. Dette var veldig stas.

 

2017-11-10
Bilete 1

Brannvernveka i Gamlestova bhg (veke 38)

Onsdag 20 September 2017 var me så heldige å få besøk av brannbilen. Det er alltid stor stas å få besøk av brannbilen.
Inni brannbilen satt det 2 hygglege brannmenn. Dei heiter ; Tom Idar Kvam & Per Bjarte Lomheim. Stor takk til dei som
tok seg tid til å koma midt i sauasank. Me håper på å få besøk av brannbilen til brannvernveka i 2018 også :)

2017-11-10
Arbeidsrommet har fått malingsstrøk

Dugnad Onsdag 06 September 2017

Tusen takk for all god hjelp under dugnaden. Resultatet blei kjempe flott. Me måtte avlyse målingssdugnaden
Torsdag 07 September 2017, men
vil sette opp ny dugnad til våren 2018.
Personalet + foreldre har hatt
arbeidsrommet som dugnad.
Arbeidsrommet fekk lyse farger og mindre rot :)
Rommet blei lyst og fint :)

2017-09-25
Ferdig stilling av bosskuret

DUGNAD - Onsdag 06 September 2017

Tusen takk for hjelpa på dugaden. Det ble kjempeflott resultat :)
Me måtte avlyse målingsdugnaden på Torsdag 07 September 2017, men vil prøve oss
med ein ny dugnad til våren 2018.

2017-09-25

ONSDAG 6. OG TORSDAG 7. SEPTEMBER 2017

DUGNAD

Onsdag 6. og Torsdag 7. September 2017 vil me ha dugnad i Gamlestova bhg. Me treng hjelp frå nokre foreldre for å få det litt finare og trivelegare ute. Den blir frå kl 17.00 begge dagar. For dei som kjem blir det servert kaffi og noko å bita i midt i dugnaden.

Oppgåver vi ønskjer å få utført er:
Buss:  tak singel  (  2 stk )
Bosskur :  kle ferdig  veggane med trykkimpregnerte bord ( 2 stk ) + male skuret ( 1-2 stk )
Store skila :  skifte ut trappa ( duk + trappvanger + trykkimpregnerte bord ) ( 2 stk )
Maling  :  BUSS ( 1 stk ), HUSKESTATIV ( 2 stk), LEIKEHYTTE VED SST (2 stk)
Lage fundament til gapahukar (2 stk ?)
Dekk: skru saman mange dekk (2 stk)
Flytte blå buss (boggi) – 2 stk (+ traktor til å flytte bussen)

Fint om det er ein av arbeidsoppgåvene der du kan bidra på.  
Det henger oppslag på avdelingane som dykk kan skrive dykk opp på.
Har du fleire ungar i barnehagen er det nok å stille på ein dag.

2017-08-28
Luse bilete - oppslag foreldre

Hodeluskampanje i barnehagar & skuler i veke 35

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid. For å sikre en lusefri høst, oppfordrer Folkehelseinstituttet alle landets skoler og barnehager til å gjennomføre en kampanje mot hodelus i uke 35. 
 

Film som viser hvordan du oppdager hodelus, hvordan lus smitter og hvordan du behandler for hodelus:

2017-08-23
Velkommen til nytt barnehageår - Gråtass[1]

Barnehageåret 2017 / 2018

Velkommen til nytt barnehageår !!!

Vi ynskjer alle velkommen til eit nytt barnehageår ved Gamlestova barnehage. Vi gleder oss til å sjå igjen de som allerede går her og ser fram til å bli kjend med nye barn og foreldre.

Starten av året vil som vanleg vere ein tid for trygghet, relasjonsbygging og vennskap. Dersom det er noko dere lurer på
så ta kontakt med oss. Vi gleder oss til eit nytt år sammen med dere!

NB! Informasjon om planleggingsdager for barnehageåret 2017 / 2018 finner dere her.

2017-08-15
Folkeakademiet Luster

Onsdag 22 Mars 2017 kl 15 - 16

Konsert med Toneskrinet v / Judith Vestreim

Toneskrinet eit samarbeid med Sogn Kulturskule og Folkeakdemiet

Det har vore til saman seks vitjingar og dei vert fordelt i to bolkar. Tre toneskrin før vinterferien og tre etter.
Tema i Toneskrinet denne våren  2017 har vore : " Dyr og folk " på ein gard. Tittel er:  «Fagraste Blåland»
Dei blei kjende med 8 – 10 songar. Seks av dei, teikna dei etter songstunda.
Så dette har munnet  ut ei songbok m/teikningar (Avdeling Storestova).

Me takke for eit godt samarbeid med Judith Vestreim (Sogn Kulturskule) og Folkeakademiet.

 

2017-03-24
Powered by CustomPublish AS