A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

9A

Quizlet

Week 17

2017-04-18

Quizlet

Week 14

2017-03-30

Visma flyt skole

Mange har no logga inn og nyttar Visma. Hugs:

  • Sjå etter at du som føresett står oppført med mobilnummer og kryssa av "SMS skole - hjem"
  • Trykk generelt samtykke
  • Trykk samtykke på kvar av ungane dine
  • Lagre nummeret til kontaktlæraren til din unge og bruk dette i staden for privatnummeret 
2017-03-28

Quizlet

Week 12

2017-03-14

Quizlet

Week11*

2017-03-13

Quizlet

Week 11

2017-03-08

Quizlet

Week 10

2017-03-02

Quizlet

Week 7

2017-02-07

Quizlet

Wee7*

2017-02-07
Powered by CustomPublish AS