A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Veitastrond

Rektorskifte ved Hafslo barne- og ungdomsskule og Veitastrond skule

Eg vil med dette meddele om at eg sluttar i rektorstillinga ved Hafslo barne- og ungdomsskule og Veitastrond skule 31.juli 2016. Dette med bakgrunn i at eg har teke i mot rektorstillinga ved Kaupanger skule frå 1. august 2016.

Den ledige rektorstillinga ved Hafslo barne- og ungdomsskule og Veitastrond skule vil verte utlyst med det fyrste.

02.06.16

Kjell Ertesvåg

2016-06-02

Molden opp

Molden opp vert arrangert laurdag 18. juni, og vedlagt finn de informasjon om påmelding mm.

Vert Hafslo barne- og ungdomsskule den sprekaste "Molden opp-skulen" i år????

 

SKULEKONKURRANSE 2016.doc

2016-06-02

17. mai på Hafslo

Her er programmet for 17. mai på Hafslo 2016

Program 17 mai 2016.pdf

Velkomen til feiring av nasjonaldagen!

2016-05-26

Temaforeldremøte 28. april kl 18.00

Torsdag 28. april kl 18.00 arrangerar me temaforeldremøte. 6. klasse vil selje kaffi mm i pausen.

Meir informasjon om møtet finn de her.

Temaforeldremøte 28.04.16.pdf

2016-04-26

Ope møte i Gaupne barnehage om Psykisk helse

Vedlagt finn de invitasjon til ope møte om psykisk helse i Gaupne barnehage.

FORELDREMØTE I GAUPNE BARNEHAGE 8.feb2016.pdf

Om de ynskjer å delta, sender de påmelding til kjell.ertesvag@luster.kommune.no

2016-01-07
VEITASTRONDJUL2

God jul og godt nyttår!

Onsdag 16. des arrangerte bhg & skulen den tradisjonelle julefesten, ein fest med flott innhald. Som vanleg var det godt oppmøte, og ein fest som inneheld flott underhaldning, juletregang, god mat, og til slutt kom nissen. Ein flott fest!

Me vil takke elevar, foreldre og tilsette for godt samarbeid.

Me ynskjer dykk alle ei god og fredeleg jul!

2015-12-18

Sykling på skulevegen

Trygg Trafikk har laga eit informasjonsbrev til foreldre i samband med sykling på skulevegen.

Informasjonsbrev-til-foreldre, Trygg Trafikk.pdf

2015-11-11
FRIIDRETT4

Vellukka kommunal friidrettsdag

Tysdag gjennomførte me den kommunale friidrettsdagen for alle Lustraelevane på mellomsteget i Moane. Omlag 200 elevar var samla til ei rekkje friidrettsøvingar. Innsats og humør var som vanleg på topp, og alle hadde kjekke timar i Moane.  Vèrtilhøva var gode, og på eit "nyrenovert" idrettsanlegg var det mange gode prestasjonar.                         

Takk til alle for flott innsats, og takk til arrangørstaben for flott arrangement!

Lustringane er spreke!!

2015-09-17

Referat frå foreldremøte, 07.09.15

2015-09-17
friidrett

Velkomen til kommunal friidrettsdag i Moane tysdag 15. september

Tysdag 15. september vert det arrangert kommunal friidrettsdag for mellomsteget(5.-7. klasse) i Lustraskulen.

Arrangementet finn stad i Moane frå kl 09.30-14.00.

Velkomne til deltakarar, skular og andre som ynskjer å heie fram dei unge spreke Lustringane!

2015-09-11
Powered by CustomPublish AS