A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Samedagen

I dag har me markert samane sin nasjonaldag med fellessamling i aulaen. Det er fyrste gong alle seks basane er samla, så det var ekstra kjekt.
Me høyrde litt fakta om samane, me såg film og me song. Me fekk òg sjå litt effektar som er knytta til den samiske kulturen.
Ute fekk me prøve litt ulike aktivitetar i snøen.
Ein veldig kjekk dag. EIn dag me fekk læra noko nytt, og eta litt annleis mat enn vanleg.

2019-02-06

Godt nytt år!

Då var Gaupne barnehage vorte endå større. No er me 6 basar/avdelingar. Raud base er ein førebels base nede ved gymsalen og skulane i bygda. Her skal det vera barnehage til ei permanent løysing kan vera på plass. I år er det dei eldste borna som er på Raud base fram til dei byrjar på skulen. I alle feriar og med jamne mellomrom er Raud base på besøk i hovudbarnehagen. Gaupne barnehage vil lage eit godt barnehagetilbod til alle born uansett kva base dei går på. Godt år i Gaupne barnehage til barn og foreldre!

2019-01-04

Den kalde fine tida

Den kalde fine tida ligg føre oss. Me har klåre, kalde, men fine vinterdagar i barnehagen no. Me er mykje ute, men me driv òg med ein del hemmelege ting inne :)
Tida framover er prega av ein del stress og mas rundt borna våre, fordi me vaksne skal rekke så mykje før jul. I Gaupne barnehage ynskjer me å vera ei motvekt til dette. Me vil ha rolege dagar, men med fokus på juletradisjonen i Norge. Me skal ha julesamlingar, snakke om ulike historieforteljingar knytt til jul og me lagar kjekke ting. Me gler oss til desember i Gaupne barnehage.

2018-11-26
Powered by CustomPublish AS