A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Fredag

Nok ein flott dag og ei flott veke går mot slutten. I dag starta me med songsamling i aulane, der me song så høgt at me nesten løfta taket. Både gamle og nye songar.
Denne veka hadde me møte i FAU. Referat ligg under "Råd og utval".
God helg og god påske frå Gaupne barnehage

2017-04-07

Påskefrukost

Kvart år inviterar me foreldre og søsken til ei hyggeleg morgonstund før påske. I år blir det tysdag 4.april.
Det blir frukost frå 07.30-09.30. Me må ta ein liten sum pr person ekstra enn barnet i barnehagen.
Sjå etter oppslag i garderobane!
Velkomne til påskefrukost i Gaupne barnehage.

2017-03-28

Foreldremøte

Torsdag 9.mars blir det foreldremøte i Gaupne barnehage.
Tid: 19.00- 21.00

Vonar alle kan stille med minst ein person frå kvar heim.
Gjer vèl og sei i frå dersom du ikkje kan koma.

2017-03-06
Powered by CustomPublish AS