A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

OL i aulaen

I desse OL-tider

Me set på OL-sendingar i aulaen slik at borna kan sjå ulike vinteridrettar, og sjå kva OL faktisk ER. Klubben skal jo arrangere OL til oss i Grindane og då er det no greitt å sjå kva innsats me må legge ned, og korleis me viftar med flagg og heiar. Det er òg lærerikt å sjå medaljeseremoniar :)
OL og idrett er moro og engasjerande :) Dei som vil kan sjå, dei som har lyst å finne på andre ting kan gjere det :)

2018-02-15

Foreldremøte 12.mars kl 18-20

Me ynskjer velkomne til ute-foreldremøte i Gaupne barnehage :)
Stasjonar med ulike tema. Same opplegg som i fjor.
Vel møtt!

2018-02-13

For å få ein god vinterdag ute er det viktig med gode kle!

Me er ein barnehage som er mykje ute, og ynskjer at borna skal få gode opplevingar med å vera ute. DIfor er det svært viktig at dei har gode kle med seg i barnehagen.
Dersom eit barn har lite kle på seg, og frys vil det ikkje vera ei god oppleving. Og barnet fell kanskje utanfor leiken, og kan bli lite aktiv.
Me ynskjer helst ull (for dei som har det, og dei som ikkje reagerar på det), då sparar barnet mykje frustrasjon ved å berre kunne ha på seg dressen utanpå, eller på ekstra kalde dagar så treng dei berre eitt ekstra lag før dressen. Me håpar me får til eit godt samarbeid på dette. Les meir under:

2018-01-23
Powered by CustomPublish AS