A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Den fyrste skuleveka er over.

Då er den fyrste skuleveka dette skuleåret over. Ei hektisk og god veke i flott sommarvèr.

 

1

Me opna skuleåret med fellessamling i gymsalen. Der vart nye elevar og nye tilsette presentert.  Me hadde besøk av leiar for oppvekst i kommunen, Knut Åge Teigen. I tillegg til gode ord, så lærde han oss ein sang- og koordineringsleik. 

Klassane er komne godt i gang med undervisninga, og ein har denne veka og hatt nokre utflukter. Mellomsteget har mellom anna vore på tur til Simosete(sjå eiga sak).

Som kjent er det full byggeverksemd inne og ute på skuleområdet dette året. Dette gir oss plassutfordringar, det ser ut som om den ordninga me har lagt opp til vil fungere.                                                                                                                                                                                                                                                                          1.-3. klasse+SFO er i "Gamleskulen", 4. klasse er dette skuleåret i naturfagrommet i Samfunnsbygget. 5.-7. klasse er pr no i "Ungdomskulebygget", men vil kring haustferien flytte til nye klasserom i Fellesbygget(Gamle biblioteket)/Samfunnsbygget. 8.-10. klasse er på "Vidaregåande", og der vil dei vere heile skuleåret. Personalrommet og lærarane sine kontorplassar er no i "Gamleskulen", men vert på seinhausten flytta til Fellesbygget.

Torsdagskveld var FAU og alle foreldrekontaktane samla til felles informasjonsmøte. Her fekk ein informasjon om skulen, bygginga, og ein gjekk igjennom oppgåvene som foreldrekontaktane har. Det er tidlegare laga ei god handbok for foreldrekontaktane. De finn den vedlagt her.Handbok for foreldrerepresentantar.pdf.

Me oppmodar alle om å nytte heimesida aktivt, her vil de finne mykje informasjon og "reportasjar" frå skulekvardagen på Hafslo

 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS