A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
Eksamen

Info om eksamen våren 2021

Det vert noko endring i korleis eksamen vert i vår. 

Årets skriftleg eksamen er avlyst på grunn av Covid-19 og den store forskjellen i undervisninga elevane har opplevd. Me har vore heldige og har ikkje hatt mykje annarleis undervisningskvardag, men me har likevel kjent på utfordringane med organisering og liknande 

 

Sjølv om skriftleg eksamen er avlyst så vert munnleg eksamen gjennomført. Datoane for munnleg er lagt til veke 23 med mogelege datoar 10 og 11.juni.  

Det vert gjennomført prøvemunnleg eksamen, det vil kontaktlærarane kome meir tilbake til.  

 

Ta kontakt om det er noko spørsmål rundt tema eksamen 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS