Fylkesarkivet i Vestland

Her kan du søkja på persondata frå kyrkjebøker og folketeljingar frå Sogn og Fjordane. Her finn du og databasar med historiske foto som har personregister.

Digitalarkivet

Her kan du finna folketeljingane frå 1801, 1865, 1875 og 1900. I tillegg finn du scanna kyrkjebøker, tinglysingsdokument og skiftemateriale.

DIS Norge

Dette er eit forum for organisasjonen Databehandling i slektsforskning. Dei tek opp aktuelle emne for slektsgranskarar og arrangerer møte om dette. DIS Norge gir ut tidsskriftet "Slekt og data"

Folketeljinga 1910

Folketeljinga 1910 vart frigjeven 1.desember 2010