A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Skulereglar

SKULEREGLAR
1. Me skal ikkje mobbe andre
2. Me skal prøve å hjelpe elevar som blir
mobba
3. Me skal òg vere saman med elevar som lett
blir åleine
4. Om me veit at nokon blir mobba, skal me
fortelje det til lærar eller dei heime

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS