A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Plakat Verdsdagen for downs syndrom

Verdsdagen for downs syndrom

21. mars er Verdsdagen for downs syndrom, og dette ønskjer me på Indre Hafslo oppvekstsenter å markere ved at alle på førstkomande måndag tek på seg ulike sokkar.

På slutten av dagen skal elevane på skulen ha felles aktivitetar som del av markeringa. 

Meir informasjon finn de ved å følgje denne lenka:  Plakat Verdsdagen for downs syndrom.docx PDF document ODT document  

2021-03-20

Søknadsfrist for barnehage og SFO: 1. februar

Me minner om at søknadsfristen for å søkje plass i barnehage og SFO er 1. februar. Dersom de ønskjer å søkje plass finn de informasjonen de treng ved å følgje denne lenka: Barnehage / SFO søknadsfrist 1. februar - Luster kommune 

2021-01-27

Danseverkstad startar att

Luster Danseverkstad startar opp igjen med elevgrupper i v. 4 (26 januar). 

 

2021-01-22
Powered by CustomPublish AS