A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

07.30-16.30

Normale opningstider att i barnehagen og SFO

Frå og med tysdag 2. juni går alle barnehagar og Sfo i Luster kommune attende til normal opningstid. Det vil seie at vi på Indre Hafslo oppvekstsenter opnar klokka 07.30 og stenger 16.30. Det er likevel slik at ein del smitteverntiltak vil halde fram. Mellom anna må borna framleis ha med sin eigen mat, vi vil halde fram med å ha færrast mogleg i garderoben samstundes, og det skal framleis vere låg terskel for å halde seg heime ved forkjølingssymptom og sjukdomskjensle. Ytterlegare detaljar kring smitteverntiltaka vil vi kome attende til etter kvart.

Takk for forståinga som er vist i situasjonen som har vore i samband med den innskrenka opningstida.  

2020-05-29

Barnehagar opnar, og skular er gradvis blitt opna

Barnehagen, SFO og skule for 1-7 er open

Indre Hafslo barnehage opna 20. april. 27. april opna SFO og skulen for 1. - 4. steget. 11. mai var også 5. - 7. steget tilbake på skulen og vi er med det fulltallige att.

Det er innført tiltak i høve smittevern, i tråd med dei nasjonale føringane, og føresette er informert om dette i skriv som er sendt på e-post.  

Luster kommune har vedteke at samfunnshus-delen skal halde stengt inntil vidare. Uteområdet ved oppvekstsenteret kan nyttast utanom opningstid, dersom ein held seg til dei nasjonale smittevernreglane.  

Informasjonsskriv er sendt til føresette i skulen gjennom Visma Flyt, og som e-post til føresette for born i barnehagen.  

Siste utsende melding til føresette for born i barnehagen: fredag 29. mai.

Siste utsende melding til føresette for elevar i skulen: fredag 22. mai.  

 

For oppdatert informasjon har Luster kommune oppretta ei eiga informasjonsside om koronaviruset: 

http://luster.custompublish.com/informasjonsside-om-koronaviruset.6293352-525011.html

Dersom de har spørsmål, ta gjerne kontakt per telefon eller e-post.  

2020-05-29
logo

GOD PINSE

Med logoen vår som seinvårssol ønskjer vi alle ei retteleg god pinse.  

 

 

  

2020-05-29
Powered by CustomPublish AS