A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

God sommar

".....då bukkar vi fint for læraren vår og 

seier farvel og takk for i år.

Og lukklege me på heimvegen går,

no får me ein pust i bakken!"

Med litt av songen "Sumarfritt" vil me ynskje alle ein god sommar!

Vil de sjå bilete frå året som har gått så kan de trykke på les meir.

2017-06-19

Siste veka før skuleslutt

Me er på veg inn i siste veka før velfortent ferie for elevane og lærarane og her er litt informasjon.

2017-06-12
Powered by CustomPublish AS