A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Rådgjevar

Skjema arbeidsplass og skule

Hospitering 9.trinn veke 12

Elevane i 9.trinn skal på hospitering i veke 12 , 2 dagar på skule og 3 dagar i arbeidslivet. Vedlagt finn de skjema og oppgåver. 

Info om skyss og utstyr kjem seinare. 

2022-03-08

Valskjema for utdanningsprogram på vidaregåande skule

Hospitering 9.klasse - veke 12

2022-02-04

Open dag på Sogndal vgs

Den 2. desember inviterar Sogndal vgs til open dag på skulen. For våre 10.klassingar er dagen obligatorisk og ien vil få avspasering for tida ein er der. 

2021-11-03
yrker

10.trinn

Hospitering veke 44

Elevane skal i veke 44 vere på hospitering. 2 dagar på skule og 3 dagar i arbeidslivet. Valskjemaet kjem i visma flyt skole, og ein rangerar frå 1 - 3 etter kva ein ynskjer. Elevane vil få informasjon fredag 17.september og frist for val er 22.september. 

Kompetansemåla i faget utdanningsval seier at elevane skal hospitere i den vidaregåande skulen for å gjere seg kjend og for å få innblikk idet vidaregåande utdanningsløpet. Dersom eleven har lyst å hospitere på andre skular er det fint om dei kjem innom Mona. 

Dersom det vert problematisk å svare gjennom visma, kan de skrive ut skjemaet som ligg her eller komme innom Mona for papirkopi. 

2021-09-16

Informasjon 10.trinn - skuleåret 2021/2022

Hospiteringa vil for 10.trinn vere i veke 44. 1. og 2.november får dei besøke eit utdanningsprogram, 3.-5.november skal dei skaffe seg jobb som er relatert til studieprogrammet. 

2021-08-24

Hospitering skule - veke 10

Hospiteringsskjema 9.klasse

2021-01-25
Tips til korleis skaffe seg jobb.

28.-30.oktober - 2020

Praktisk yrkesorientering

Informasjon om praktisk yrkesorientering og tips til korleis skaffe seg jobb. 

2020-10-12
10[1]

Hospitering veke 44 -2020

Slik situasjonen med korona ser ut no gjennomfører me planlagt hospitering i veke 44. Endringar kan skje på kort tid, om smittesituasjonen endrar seg. 

2020-09-04
Powered by CustomPublish AS