Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
8. april 2021 kl. 11:37

Koronaviruset / Corona disease - information

Her finn du informasjon om smittesituasjonen i kommunen og anna informasjon knytt til koronaviruset.

Les meir...
25. mars:

Heimesida er under oppdatering

Det kan vere noko ustabilitet. Me jobbar for å få alt på plass så fort som mogleg.      Les meir...

Læringsmiljø

susanne 2

Miljøkontakt

Susanne Heen Veum er miljøkontakt ved Luster ungdomsskule (37% stilling). Utover dette har ho støttetimar på elevar, ansvar for kantinedrift også er ho ein pådrivar for å skaffe utstyr til fysisk aktivitet på skulen.

2020-09-24

Mobbeombodet i Vestland

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

 

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 57 30 03 33 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no Du kan følgje ombodet på Facebook (www.facebook.com/mobbeombod).

Du kan lese meir om ombodet og korleis du kan få hjelp, på www.vlfk.no/mobbeombodet

2020-08-26

sjå oppdatert informasjon for Luster

Mobbeombud i alle fylker

Oppdatert skulemiljø-informasjon med kontaktinfo til det nye  mobbeombodet i fylket.

Følg lenke under:

http://www.luster.kommune.no/skulemiljoe.6035994-432767.html

 

 

2018-08-23

Nye reglar om elevane sitt skulemiljø - nytt kapittel 9a

http://www.luster.kommune.no/skulemiljoe.6035994-432767.html

 

 

2018-02-08

P.I.S.

2014-09-18