A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

SFO

No er me så mange på sfo at det er betre å ha

SFO på skulen frå måndag 25.aug

Etter ei veke der det nokre dagar var veldig trongt for alle både i gongen og under maten, vil me no prøve å ha sfo på skulen ein periode. Me vil framleis ete i lag når sfo startar, og vere mykje ute medan det er fint å vere det. Gymsalen vil me framleis bruke når det er naturleg!

2014-08-25

Her finn de alle klassane sine

Timeplanar skuleåret 14/15

Desse timeplanane gjeld "vanlege veker", og kan endrast gjennom året.

2014-08-19
2014-08-14 16

Fyrste skuledag måndag 18.august kl 9-14

Velkomne!

Måndag kl 9 startar fyrste skuledag i nytt skuleår. På foreldremøtet for nye fyrsteklasseforeldre før sommaren, vart me oppmoda om å legge ut informasjonen frå møtet skriftleg på nettet. Denne informasjonen har me kalla "Hugseliste til skulestart", og sjølv om det er informasjon me har gjeve før, kan det vere fint å sjå gjennom òg for foreldre som har eldre ungar i skulen. Skuledagen måndag er kl 9-14, med leksehjelp og sfo etterpå for dei i 1.-4.trinn som nyttar dette tilbodet. Klikk "Les meir" for å finne hugselista til skulestart. Me gler oss til å treffe alle elevane fyrste skuledag!

2014-08-15

Frå kl 15.30

Grillfest for barnehage og sfo torsdag 12.juni

Velkommen til årets Grillfest i barnehagen. Tradisjonen tru, tek alle med det dei treng av grillmat. Me i barnehagen syter for varme grillar, is og brus til ungane, og kaffi og kaker til dei vaksne. Me minner om at foreldra har ansvar for eigne ungar under festen. Ta gjerne med søsken, besteforeldre og andre som måtte ynskje det. Vel møtt!

 

2014-06-13
pengar betaling

Utrekning av utgift til SFO er endra

SFO-betaling: 27,- per time (heil/halv plass)

Til føresette på 1.-4.trinn skuleåret 2014/2015: Timesatsen i den nye utrekninga av pris på sfo er lik over alt i kommunen: 27,- per time. I Jostedalen er timetalet for heil plass rekna ut frå opningstid kl 7-9 om morgonen (altså to timar per morgon-økt) og varierande på ettermiddagen etter når skuledagen sluttar.


2014-05-28

frå kl 15.30, i barnehagen

Grillfest i barnehagen 12. juni 2014

Tradisjonell sommaravslutning for barnehagen. Barnehagen syter for varme grillar, kaffi og kake, is og brus til ungane. Elles tek kvar og ein med sjølve det ein vil ete og drikke. Me satsar på godt ver og ynskjer alle som vil delta vel møtt! (Ta gjerne med bestemor, bestefar, tante og onklar og alle som har lyst til å delta!)

2014-05-06

Påskefrukost 8. april

Frukost i barnehagen kl 8.00 - 10.00

Tysdag 8. april blir det påskefrukost for barnehage og sfo. Då er foreldre og søsken velkomne til å ete frukost i barnehagen.

Frukost frå kl 8.00 – 10.00 i matsalen i samfunnshuset. Velkomne alle saman!

2014-03-26

4. april 2014 er barnehage,sfo og skule stengt

Planleggingsdag i barnehagen

Barnehage, sfo og skule er stengt.

2014-05-08
Osland_Kyss ein bokstav_150x214

Boktimen får merksemd utanbygds, og skulen har trekt vinnarar av Juleles

Leselyst i skule og barnehage

Å vere glad i å lese er ein hjørnestein for ungar vidare i livet, og er difor noko me i skule og barnehage jobbar mykje med. I barnehagen set me fokus på leselyst og høgtlesing m.a. gjennom bibliotek med utlån i garderoben, og med "Boka mi" kvar veke. Skulen hadde no i jula ein kampanje for å lese eller bli lesen for kvar dag ("Juleles"), og i dag trakk me ut nokre av deltakarane som fekk velje nye bøker til klassebiblioteka sine. 

2014-09-03
Powered by CustomPublish AS