A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Skule, sfo og barnehage:

Felles foreldremøte torsdag kl 19.30

Saker på møtet: Visjon, satsingar dette året, utvida barnehage med bruk av Matsalen (og status i saka om utbygging av samfunnsbygget), konstituering av fau og SU, vanlege informasjonssaker. Meld frå til Mette om saker de ynskjer å ta opp!

Presentasjon av visjon og satsingsområde det kommande året og framover:

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS