A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Trafikklys bskule

Nytt system for beredskap - trafikklysmodell

Smittevern skule og barnehage: Gult nivå

Folkehelseinstituttet har laga ein trafikklysmodell med grønt, gult og raudt nivå som viser kva for smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Felles for alle nivåa er at ingen skal møte i barnehagen eller skulen viss dei er sjuke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.

Her finn du trafikklysplakaten som oppsummerer dei ulike nivåa for barnehage og for barneskule.

2020-06-02

Informasjon frå Luster kommune:

Betaling sfo og barnehage

Regjeringa har meldt at føresette som ikkje får nytta barnehage og SFO då barnehagane og SFO er stengde grunna koronaviruset, vil verta fritekne for betaling. Foreldringebetalinga for april går som vanleg. Det som er betalt for mykje, vil verta avrekna og refundert. 

2020-03-18
Powered by CustomPublish AS