A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Her finn de nokre av lenkjene me brukar på skulen

Nettsider de kan bruke heime

Teams finn de ved å logge inn på Office365 frå knappen her til venstre på nettsida. Der ligg det meste av det digitale arbeidet 4.-6.klasse gjer - dei loggar inn med FEIDE (= same brukarnamn og passord som på skulemaskinene).

Numetry - mattespel der dei loggar inn med FEIDE (= same brukarnamn og passord som på skulemaskinene).

Tastaturbo - trening på å skrive på tastatur med begge hendene.

2023-11-06
Trafikklys bskule

Nytt system for beredskap - trafikklysmodell

Smittevern skule og barnehage: Gult nivå

Folkehelseinstituttet har laga ein trafikklysmodell med grønt, gult og raudt nivå som viser kva for smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Felles for alle nivåa er at ingen skal møte i barnehagen eller skulen viss dei er sjuke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.

Her finn du trafikklysplakaten som oppsummerer dei ulike nivåa for barnehage og for barneskule.

2020-06-02
Powered by CustomPublish AS