A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
Foreldremøte innkalling 29

Foreldremøte - Torsdag 29.08.19 kl 18-20


FORELDREMØTE Torsdag 29.08.19 KL 18-20

Psykisk helsefremmende arbeid i barndommen
v/ Line Melvold
  
 
Gymsal  - Hafslo barne- og Ungdomsskule


Barnehagane i Luster kommune har gått inn i eit samarbeid med Styd
kommunikasjon ved Line Melvold om å vere pilotbarnehagar i prosjektet
«Psykisk helsefremmende barnehager». I samband med dette
arrangerer vi foreldremøte i Gaupne og på Hafslo. Tema blir det same
begge kveldane. Foreldremøta er opne for alle som har barnehagebarn,
men også for andre med interesse for temaet. Vi håpar at alle vil ta seg tid til å
delta på eit av møta.

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS