A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Løvetann - bhg

Referat/notat frå foreldremøter

2018-09-10
bhgstart

Velkomen til nytt barnehageår 2017-18!

Tysdag 15.august startar barnehageåret 2017-18. Opningstida er som vanleg kl.07.00-16.00. Velkomen til nye som kjende barn og føresette!

2017-08-10
foreldremøte

Temamøte for føresette torsdag 20.april

Psykisk helse og nettvét står på dagsorden når FAU og oppvekstsenter ber inn til foreldremøte torsdag 20.april 2017 kl.18.00.

2017-04-19

Nytt frå administrasjonen

Vår visjon:

Luster oppvekstsenter - ein god stad å vere, leike og lære.

VISMA FLYT SKOLE

Foreldreoppgåver 2019-20

2019-11-25
Brannmann

BRANN - SANG

Her er brann - sangen me øver på, no når me jobbar med brannvern.

2013-08-27
Powered by CustomPublish AS