A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Kven er med i dei ulike rådsorgana?

Råd og utval - oversikt 2015/2016

Foreldreutval, Foreldreråd, Foreldrearbeidsutval (FAU), Elevråd, Skulemiljøutval (SMU) og Samarbeidsutval (SU)

SKULE-/ BARNEHAGEÅRET 2015/2016:

Barnehage: Foreldreutval 4 representantar (2 av dei er òg med i Samarbeidsutvalet)

Skule: Foreldrerådet er alle foreldra, Foreldrearbeidsutvalet (FAU) har ein foreldrerepresentant (klassekontakt) frå kvart trinn, Elevrådet har ein elevrepresentant frå kvart trinn, Skulemiljøutvalet (SMU) har representantar frå elevar, foreldre, leiinga og dei tilsette, men elevar+foreldre skal ha fleirtal i utvalet.

Felles: Samarbeidsutvalet (SU) har representantar frå elevar, foreldre, leiinga, dei tilsette og politisk styre i kommunen.

Foreldrerepresentantar i barnehagen = Foreldreutval barnehage:

 • Ellen Kynningsrud Sperle (SU-representant, leiar i foreldreutval barnehage)
 • Marte Meland (SU-representant, nestleiar i foreldreutval barnehage)
 •  (1. vara i SU)
 •  (2. vara i SU)

Foreldrerepresentantar frå skulen (klassekontaktane) = FAU:

1.      kl. (ingen)
2.      kl. Anny Yttri Snøtun (Hege Osnes) - LEIAR og fast medlem i SU
3.      kl. Vibeke Viem (Bente Myklebust) - KASSERAR
4.      kl. Terje Kvam (Even Loe)
5.      kl. Ingar Norberg (Magnus Snøtun)
6.      kl. Ronny Aasen (Svanhild Prestegård)  - NESTLEIAR og fast medlem i SU
7.      kl. Oddmund Hoel (Arvid Elvekrok) - SKRIVAR

FAU har desse verva (vert fordelte på konstituerande møte):

 • leiar i FAU, fast i SU og SMU
 • nestleiar i FAU, fast i SU og SMU
 • skrivar i FAU = 1. vara til SU og SMU
 • kasserar i FAU = 2. vara til SU og SMU

Elevrådet på skulen:

 1. (Ingen)
 2. Bertine Sperle og Brage Norberg
 3. Siri Elise Fossen
 4. Stig Kvam
 5. Thea Tuften
 6. Aslak Skamsar Aasen (skrivar i elevrådet, fast medlem i SU og SMU)
 7. Jasmin Kageni Namu (leiar i elevrådet, fast medlem i SU og SMU)

Samarbeidsutvalet (SU) for skule og barnehage (11 medlemmar):

 • Leiar i fau (1.vara til SU/SMU: skrivar i fau, 2.vara til SU/SMU: kasserar i fau)
 • Nestleiar i fau (1.vara til SU/SMU: skrivar i fau, 2.vara til SU/SMU: kasserar i fau)
 • Leiar i foreldreutval barnehage
 • Nestleiar i foreldreutval barnehage
 • Leiar i elevrådet
 • Nestleiar i elevrådet
 • Anne Kristin Halveg (tilsett, pedagog barnehage)
 • Gunn Jorunn Krokgjelet (tilsett, andre yrkesgrupper ved oppvekstsenteret)
 • Ruth Helgestad (tilsett, pedagog skule)
 • Ingar Norberg (politisk vald representant for kommunen)
 • Mette F. Reinertsen (leiar - representant for kommunen, vara: Anne Kristin Halveg)

Skulemiljøutvalet - SMU (elevar og foreldre skal ha fleirtal):

 • Leiar i fau (1.vara til SU/SMU: skrivar i fau, 2.vara til SU/SMU: kasserar i fau)
 • Nestleiar i fau (1.vara til SU/SMU: skrivar i fau, 2.vara til SU/SMU: kasserar i fau)
 • Leiar i elevrådet
 • Nestleiar i elevrådet
 • Ruth Helgestad (tilsett, pedagog skule)
 • Oddmund Hoel (politisk vald representant for kommunen)
 • Mette F. Reinertsen (leiar - representant for kommunen, vara: Anne Kristin Halveg)
Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS