A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Kven er med i dei ulike rådsorgana?

Råd og utval - oversikt 2016/2017

Foreldreutval, Foreldreråd, Foreldrearbeidsutval (FAU), Elevråd, Skulemiljøutval (SMU) og Samarbeidsutval (SU)

SKULE-/ BARNEHAGEÅRET 2016/2017:

Barnehage: Foreldreutval 4 representantar (2 av dei er òg med i Samarbeidsutvalet)

Skule: Foreldrerådet er alle foreldra, Foreldrearbeidsutvalet (FAU) har ein foreldrerepresentant (klassekontakt) frå kvart trinn, Elevrådet har ein elevrepresentant frå kvart trinn, Skulemiljøutvalet (SMU) har representantar frå elevar, foreldre, leiinga og dei tilsette, men elevar+foreldre skal ha fleirtal i utvalet.

Felles: Samarbeidsutvalet (SU) har representantar frå elevar, foreldre, leiinga, dei tilsette og politisk styre i kommunen.

Foreldrerepresentantar i barnehagen = Foreldreutval barnehage:

 • Bjørn Gjelsten (SU-representant, leiar i foreldreutval barnehage)
 • Kine Sunniva Eggen (SU-representant, nestleiar i foreldreutval barnehage)
 •  Kjellrun Elvekrok (1. vara i SU)
 •  Marte Meland (2. vara i SU)

Foreldrerepresentantar frå skulen (klassekontaktane) = FAU:

1.      kl. Anny Yttri Snøtun (vara: Bente Yttri Haugen) - NESTLEIAR og fast medlem i SU
2.      kl. (ingen)
3.      kl. Nils Joar Ormberg (vara: John Geir Sperle)
4.      kl. Heidi Mari Fossen (Kåre Øst) LEIAR og fast medlem i SU
5.      kl. Oddmund Hoel (Even Loe) SKRIVAR 
6.      kl. Gro Kirsti Hesjevoll  (Magnus Snøtun)  
7.      kl. Morten Vigdal (Arvid Elvekrok) - KASSERAR

FAU har desse verva (vert fordelte på konstituerande møte):

 • leiar i FAU, fast i SU og SMU
 • nestleiar i FAU, fast i SU og SMU
 • skrivar i FAU = 1. vara til SU og SMU
 • kasserar i FAU = 2. vara til SU og SMU

Elevrådet på skulen:

 1. Vebjørn Osnes Aasen
 2. (Ingen)
 3. Bertine Myklemyr Sperle
 4. Thekla Øst Reinertsen
 5. Øyvind Hoel
 6. Jonas Snøtun (skrivar i elevrådet, fast medlem i SU og SMU)
 7. Jone Hovland Vigdal (leiar i elevrådet, fast medlem i SU og SMU)

Samarbeidsutvalet (SU) for skule og barnehage (11 medlemmar):

 • Leiar i fau (1.vara til SU/SMU: skrivar i fau, 2.vara til SU/SMU: kasserar i fau)
 • Nestleiar i fau (1.vara til SU/SMU: skrivar i fau, 2.vara til SU/SMU: kasserar i fau)
 • Leiar i foreldreutval barnehage
 • Nestleiar i foreldreutval barnehage
 • Leiar i elevrådet
 • Nestleiar i elevrådet
 • Anne Kristin Halveg (tilsett, pedagog barnehage)
 • Bodil Blikra (tilsett, andre yrkesgrupper ved oppvekstsenteret)
 • Ruth Helgestad (tilsett, pedagog skule)
 • Ingar Norberg (politisk vald representant for kommunen)
 • Mette F. Reinertsen (leiar - representant for kommunen, vara: Anne Kristin Halveg)

Skulemiljøutvalet - SMU (elevar og foreldre skal ha fleirtal):

 • Leiar i fau (1.vara til SU/SMU: skrivar i fau, 2.vara til SU/SMU: kasserar i fau)
 • Nestleiar i fau (1.vara til SU/SMU: skrivar i fau, 2.vara til SU/SMU: kasserar i fau)
 • Leiar i elevrådet
 • Nestleiar i elevrådet
 • Ruth Helgestad (tilsett, pedagog skule)
 • Oddmund Hoel (politisk vald representant for kommunen)
 • Mette F. Reinertsen (leiar - representant for kommunen, vara: Anne Kristin Halveg)
Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS