A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

7. kl

I dag hadde me besøk av Torill frå biblioteket.

Her kjem ei lenkje du kan bruke for å logge deg inn på min side på Luster bibliotek

Torill lærte oss mykje nyttig som me kan bruke "min side" til på biblioteket. Her er adressa de brukar for å komme inn på sida:

 

https://luster-fb.mikromarc.no/mikromarc3/search.aspx?ST=Normal&Unit=6465&db=luster-fb

2018-08-21
To som kosar seg i lesekroken

Fadderlesing er i gang

Innkøyringsperioden er over, og me er i gang med den tradisjonelle fadderordninga der storskulen les for 5 åringane i barnehagen og 1. og 2.klassingane.

2016-10-19
5., 6, og 7.klasse pr 7.oktober 2016

Endeleg!

Endeleg haustferie? Nei, det var ikkje det, i alle fall ikkje berre det - men endeleg ein dag me hugsa å ta bilete når alle elevane i storskulen var på plass! 

2016-10-18
Klassereglane til storskulen

Klassereglar

Ny start - og nye klassereglar på døra i klasserommet vårt. 

2016-08-25

Bading og gym måndag 30.mai

Bading: 7.klasse + Per, Tobias, Eskil og Johnny

Gym: 5. og 6.kl.jentene

2016-05-29
Nøkkel funne på parkeringsplass

På miljødagen fann me denne nøkkelen på parkeringsplassen ved vegaskjelet.

Kven eig denne?

Parkeringsplassen ved vegaskjelet blir brukt for dei som går tur til Rebni og Rebnisli. Kan du ha mista nøkkelen din, eller kjenner du nokon som saknar ein nøkkel, så gje tips vidare om at den kan hentast på Skjolden oppvekstsenter.

2016-05-23
Dugnad for andre

Dugnad for andre

"Ei verd i endring" er tema skulen jobbar med no. Nyheitsbiletet har lenge vore prega av flyktningkrisa, og verda og livet er for mange i stor endring. Me oppfordrar difor elevane til å gjera noko praktisk for å samle inn pengar som kan vera til hjelp. Arbeidsoppgåvene kan vera mange og varierte, det er opp til kvar heim å finne ut kva som passar dei best. Neste fredag samlar me inn konvoluttane att, og det blir spennande å sjå kor mykje 36 ungar klarar å samle inn. 

2015-11-07
Omgrepshus om omgrepshus!

God helg!

Det er ikkje rart at skuledagane går fort når me ser tilbake på alt me har gjort dei to siste vekene!

2015-10-30
IMG_4216

Ei veke med mange prøvar...

Denne veka har det vore mange prøvar i 5-7.klasse. Det har vore M-prøvar, kapittelprøvar og nasjonale prøvar. Heldigvis så har me hatt tid til andre ting òg. Tysdag var me på konsert i Luster. Det var ein reise gjennom Europa med trekkspel. Me var i Bergen, Paris, Moskva, Ungaren og så tilbake til Noreg. Veldig flinke musikarar og ei kjekke oppleving! Elles har det vore ei flott skuleveke i eit nydeleg vêr!

2015-10-15
Powered by CustomPublish AS