A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Råd og utval

Samarbeidsutvalet (SU)

Her finn du meir om:

 • Kva opplæringslova seier om brukarmedverknad og Samarbeidsutval (SU)
 • Kven som er medlemmer i SU dette skuleåret
 • Møteinnkallingar og referat
2012-05-30

Skulemiljøutvalet (SMU)

Her finn du meir om:

 • Kva opplæringslova seier om brukarmedverknad og Skulemiljøutval (SMU)
 • Kven som er medlemmer i SMU dette skuleåret
 • Møteinnkallingar og referat
2012-05-30

Elevråd

Her finn du meir om:

 • Kva opplæringslova seier om brukarmedverknad og Elevråd
 • Kven som medlemmer i Elevrådet dette skuleåret
 • Referat
2012-05-30

Foreldreråd (FAU)

Her finn du meir om:

 • Kva opplæringslova seier om brukarmedverknad og Foreldreråd (FAU)
 • Kven som er medlemmer i FAU dette skuleåret
 • Møteinnkallingar og referat
2012-05-30
Powered by CustomPublish AS