A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Brukarundersøkingar

Me har desse brukarsundersøkingar

Elevar:

Elevundersøkinga (5.,6. og 7.klasse) vert teken årleg på hausten.

Spekter-undersøking for alle elevar kvart år.

 

Foresette

Foreldreundersøking kvart andre år.

Tilsette

Medarbeidarundersøkinga kvart tredje år

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS