A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

SFO - bilete

SFO - skulefritidsordning

Søknadsfrist for plass i SFO - skulefritidsordning på Hafslo barne- og ungdomssskule er 01 Februar 2020.

Søk SFO - plass

Kommunen har eit tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for 1.-4. klasse. Etter sakkunnig vurdering kan tilbodet også omfatte funksjonshemma barn i 5. - 7. klasse.
Skulefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hjå borna. Skulefritidsordninga skal gje borna omsorg og tilsyn.

Kommunen har ikkje plikt til å gje tilbod om skulefritidsordning i alle skulekrinsar. Foreldre/føresette må søkje om plass på den skulen eleven går på. Luster kommune eig og driv skulefritidsordningane i
grunnskulane og nokre stader er tilbodet lagt til barnehagen. Rektor har det overordna pedagogiske og administrative ansvaret for SFO. ​SFO si opningstid varierer mellom dei ulike skular/oppvekstsentra.
Oppseiing / endring av plass i SFO skal gjerast med to månaders varsel med verknad frå den 1. i kvar månad.

2020-01-31
1skuledag bilete

Foreldremøte (sol-borna)

     FORELDREMØTE FOR KULL 2014,

         1. KLASSE, skuleåret 2020/21!

 Tid: Måndag 10. februar kl. 18.00 – 19.30

Stad: SFO på Hafslo barne- og ungdomsskule.
           (Bruk inngangen til SFO/1kl rom).

2020-01-31
COS - bilete

COS - kurs på Hafslo

FORELDREKURS – COS

Vi startar opp med nytt COS- kurs

( Circle of Security) for føresette og tek i mot påmeldingar no.

Kurset vert i Hafslo barnehage, på tysdagar i 1,5-2 timar og går
over åtte veker. Første kurskveld tysdag 25.februar.

Påmeldingsfrist 12.februar.

2020-01-28
Powered by CustomPublish AS