A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Folkeakademiet Luster

Onsdag 22 Mars 2017 kl 15 - 16

Konsert med Toneskrinet v / Judith Vestreim

Toneskrinet eit samarbeid med Sogn Kulturskule og Folkeakdemiet

Det har vore til saman seks vitjingar og dei vert fordelt i to bolkar. Tre toneskrin før vinterferien og tre etter.
Tema i Toneskrinet denne våren  2017 har vore : " Dyr og folk " på ein gard. Tittel er:  «Fagraste Blåland»
Dei blei kjende med 8 – 10 songar. Seks av dei, teikna dei etter songstunda.
Så dette har munnet  ut ei songbok m/teikningar (Avdeling Storestova).

Me takke for eit godt samarbeid med Judith Vestreim (Sogn Kulturskule) og Folkeakademiet.

 

2017-03-24
Powered by CustomPublish AS