A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage


For begge ordningane gjeld det at føresette må søkje kommunen og leggje ved dokumentasjon.
Les meir om ordningane nedanfor.

2019-05-03
Sigbjørn Leirdal

Sigbjørn Leirdal - Lærling i Gamlestova bhg (avd Loftstova)

Velkommen til Gamlestova barnehage. Sigbjør Leirdal er lærling i Gamlestova barnehage. Han skal vera på avdeling Loftstova i perioden : 01.02.19 - 31.08.19.
Han har Nina som instruktør. Lykke til i Gamlestova barnehage.

 

2019-02-04

Søknadnadsfrist for endring og ny barnehageplass ; 01 Februar 2019

Søknad, endrin og oppseiing av barnehageplass

2018-12-21
Powered by CustomPublish AS