A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

foreldrekursbilde - Cos

Nye FORELDREKURS - Circle of security (COS)

Nye kurs for foreldre med barn 0-8 år startar opp i veke 39 på Hafslo og i Gaupne.
Påmelding ; berit.skjerdal@luster.kommune.no
Dersom det er nok påmeldingar vil me også halde kurs i krinsane.

Sjå brosjyre her

2019-08-22
Foreldremøte innkalling 29

Foreldremøte - Torsdag 29.08.19 kl 18-20


FORELDREMØTE Torsdag 29.08.19 KL 18-20

Psykisk helsefremmende arbeid i barndommen
v/ Line Melvold
  
 
Gymsal  - Hafslo barne- og Ungdomsskule

2019-08-20

Luster kommune har frå 01.01.2019 hatt Visma Flyt Barnehage som barnehageadminis

Fakturering - barnehagerekning Juli 2019 & August 2019

Systemet er under utvikling, og har pr i dag ikkje utvikla funksjon for å fakturere halve månader. På grunn av det vil barnehagefakturering halv månad i juli gå ut, dvs det vil ikkje bli sendt ut faktura i juli 2019. Det vil i staden for bli fakturert for heil månad i august.

-         Dei barna som tek til på skulen (2013 barna) betaler for halv månad i august.

-         Dei barna som startar 15. august betaler for halv månad i august.

-         Dei barna som har plass dette barnehageåret og skal fortsetje neste barnehageår, betaler for heil månad i august.

 

Viss spørsmål er det berre å ta kontakt med Oddbjørg tlf 57685520 eller e.post oddbjorg.ese@luster.kommune.no

2019-07-10
Powered by CustomPublish AS