A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Veitastrond - 404 354 52

foreldrekursbilde - Cos

Nye FORELDREKURS - Circle of security (COS)

Nye kurs for foreldre med barn 0-8 år startar opp i veke 39 på Hafslo og i Gaupne.
Påmelding ; berit.skjerdal@luster.kommune.no
Dersom det er nok påmeldingar vil me også halde kurs i krinsane.

Sjå brosjyre her

2019-08-22
Foreldremøte innkalling 29

Foreldremøte - Torsdag 29.08.19 kl 18-20


FORELDREMØTE Torsdag 29.08.19 KL 18-20

Psykisk helsefremmende arbeid i barndommen
v/ Line Melvold
  
 
Gymsal  - Hafslo barne- og Ungdomsskule

2019-08-20

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage


For begge ordningane gjeld det at føresette må søkje kommunen og leggje ved dokumentasjon.
Les meir om ordningane nedanfor.

2019-05-03

Barnehageplass/Suppleringsopptak frå 01.01.2019

Barnehageplass/Suppleringsopptak frå 01.01.2019

Det vert suppleringsopptak og høve til endring av eksisterande barnehageplass frå 01.01.2019. Opptaket er avhengig av ledig kapasitet i den enkelte barnehage.

Søknadsfristen er 1. november 2018.

Elektronisk søknadsskjema finn de her.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Oddbjørg Ese, pedagogisk konsulent tlf. 57 68 55 20

2018-10-05

Frist ; Fredag 15 Juni 2018 !

Reduksjon av foreldrebetaling i barnehage og gratis kjernetid

Ordninga med redusert foreldrebetaling for familiar med låg inntekt vert vidareført. Det same gjeld ordninga med  20 timar gratis kjernetid for 3-, 4- og 5 åringar i familiar med låg inntekt. For båe ordningane gjeld det at føresette må søkje kommunen og leggje ved dokumentasjon. Frist er ; Fredag 15 Juni 2018.

Les meir om ordningane (Trykk her for å søke -->); Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling til familiar med låg inntekt

2018-06-01
Samisk flagg

Samefolketsdag 06 Februar

Lihkku beivviin (Gratulera med dagen på samisk)

2018-02-06
Politiet på besøk 31 Oktober 2017 - Veitastrond Barnehage

Tysdag 31 Oktober 2017

Politiveka i Gamlestova bhg - Avdeling Veitastrond

Politiet i midtre Sogn (Luster, Sogndal og Leikanger) har i 2017 startet opp et forebyggende arbeid med målsetning om å besøke alle 5-6 års gruppene i alle barnehagene i de tre kommunene på denne siden av fjorden. 

To damer frå polititet kom til våre barnehage og snakka om tema ; vennskap, gode og vonde hemmeligheitar og til sist, men kanskje viktigst, kroppen vår til dei 3 eldste borna på avdeling Veitastrond. Etterpå hadde dei samling med 5,6 og 7 klasse på skulen. Politibamsen Eddy er også med på laget til stor glede for barna og oss. Heile gjennomføringa tok ca 30 minutter. Etterpå fekk resten av barnehagen ut å sjå på politibilen. Dette var veldig stas.

 

2017-11-10
Vinnar av sommarles 2017 - Veitastrond

Avdeling Veitastrond Barnehage

Vinnar av Sommarles 2017

Avdeling Veitastrond bhg var ein av 2 barnehagar som hadde 100 % oppdekking av deltakelse i årets sommarles 2017.
Premien var ei bokpakke til verdi av kr 2 000 ,- Kjempeflott at borna på Veitastrond blir lest mykje for heima.
Dette er viktig at foreldrene fortsetjer å gjera.

 

2017-09-25
Foreldremøte

Foreldremøte - Torsdag 27 September kl 16 - 18

Kjem innkalling seinare.

2017-09-05
Luse bilete - oppslag foreldre

Hodeluskampanje i barnehagar & skuler i veke 35

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid. For å sikre en lusefri høst, oppfordrer Folkehelseinstituttet alle landets skoler og barnehager til å gjennomføre en kampanje mot hodelus i uke 35. 
 

Film som viser hvordan du oppdager hodelus, hvordan lus smitter og hvordan du behandler for hodelus:

2017-08-23
Powered by CustomPublish AS