A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Nettsider til elevane

Hei! Når elevane går inn på Teams så finn dei ulike gode nettsider til arbeid heime, nokon av dei kjenner dei til - nokon nye! Gjer deg kjend.

Du gå inn på bjella til venstre "Aktivitet",  så midt oppe på skjermen går du inn på "Klassenotatblokk" - det tek litt tid så kjem filene.

Kos dykk med desse:) 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS