A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

SFO

7. november

I samband med Haustmarknaden denne dagen vert det ei anna opningstid på SFO. SFO er open frå kl 08.30-13.30 denne dagen. Sjå ellers eige skriv som er utdelt.

2013-10-30
blomst

Haustferie og SFO

Då er det tid for haustferie. Den fyrste "skulebolken" er over, elevar og tilsette har jobba godt, og me er komne fint igang med skuleåret. SFO i Solvorn er stengd i haustferien. Dei som treng SFO den veka, har SFO-plass på Hafslo. Ta kontakt med Kjell om de treng plass på Hafslo i haustferien.

Ha ein god haustferie!

2013-10-03

Kulturskule i SFO

2013-09-18

SFO i Solvorn stengd i feriar

Me minner om at SFO er stengd i feriar, og at SFO-tilbodet då er på Hafslo barne- og ungdomskule. De som evt skal ha SFO-plass i feriane, tek kontakt i god tid med Hafslo SFO v/Berit Hauge på tlf 57 68 58 20 eller e-post: berit.hauge@luster.kommune.no
2012-10-05

Velkomen til SFO si eiga heimeside

Velkomen til SFO på Solvorn oppvekstsenter.
Opningstider: 07.30 - 08.30: Då er me i barnehagen.
13.15 - 16.30; Då er me i skulebygget.

SFO er stengd på elevfrie dagar og feriar. Då er det SFO-tilbod på skulen på Hafslo.

Her på vår eiga heimeside får de nyttig informasjon, og de vil få sjå litt kva me driv med.
2012-08-03
Powered by CustomPublish AS