A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

3. kl

Salaby: Universet

https://skole.salaby.no/3-4/naturfag/universet

For å finne fakta om planetane, gå til Lær om universet,  Faktabibliotek.

2021-01-21

Norskarbeid data veke 36

https://skole.salaby.no/

Logg inn med Feide, om du ikkje kjem rett inn.

NB!! PASS PÅ AT SIDA STÅR PÅ NYNORSK!

Gå til: Byparken - Norsk - Øv på skriving - teiknsetjing.

Deretter kan du arbeide med Samansette ord.

2020-08-30

Norskarbeid data veke 35

https://ordriketnn.portfolio.no/read_container/880cb9a0-ca65-4ca4-a373-ffd60036f889

Klikk på kapittel 2 (Sansane), gjer oppgåvene under "Bokstavar, diftongar og ordbilete".

 

2020-08-23
Powered by CustomPublish AS