A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

3. kl

Arbeidsplan veke 12

Her kjem arbeidsplanen for komande veke. Hugs at dette er arbeid for HEILE veka, så sjølv om det ser ut som veldig mykje jobb, er det fordelt over fire dagar. Det er og delt inn i SKAL, KAN og BØR - oppgåver.

Arbeidsplan veke 12.docx PDF document ODT document

2020-03-14

Batterijakten

Batterijakten er ein nasjonal kampanje frå 9.- 29.mars, som går ut på å samle inn brukte batteri og sørge for at dei vert gjenvunne i staden for at dei havnar i søpla, eller enda verre – i naturen. De kan lese meir om kampanjen her: 

https://www.batterijakten.no/om-batterijakten/.

Så da er det berre å setje i gang å samle brukte batteri!

Batteri

2020-03-05

Glosetest veke 10

Her er lenka til Quizlet-glosene, der elevane kan øve på glosene dei vil få ein liten test på i veke 10.

https://quizlet.com/488676412/repetisjon-gloser-glosetest-veke-10-flash-cards/?new

2020-02-24

Innlogging Relemo

Her er lenka til Relemo, som er leselekse no framover.

Hugs å velje Feideinnlogging, og sjekk at sida er sett til nynorske tekstar før eleven les.

https://relemo.conexus.no/login/index.php?lang=nn

2020-01-26

Øve engelske gloser

Quizlet er ikkje tilgjengeleg som øvingsplattform for augneblinken. Elevane må difor øve på glosene sine muntleg og skriftleg, gjennom t.d LDS(S) - metoden. Øv gjerne litt kvar dag. Vonleg vert Quizlet tilgjengeleg att snart.

2019-11-10

Velkommen til nytt barnehage- og skuleår

Måndag 19.august kl.9.00 ynskjer me velkommen til  nytt skuleår. SFO har vanleg oppstart kl.07.30. Barnehagen har alt starta opp så dei er godt i gang med eit nytt barnehageår. Så velkommen til nye og gamle born/elevar, føresette og tilsette både i barehagen og på skulen. 

 

2019-08-16
7

God sommar

Med bilete av denne flotte gjengen vil me ynskje elevar, føresette og tilsette ein god sommar.

2019-06-21
Powered by CustomPublish AS