A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

4. kl

Quizlet - gloseøving veke 37

https://quizlet.com/_8ne7n1?x=1qqt&i=31m81w

Klikk på lenka, og jobb med dei forskjellige gloseøvingane. NB! Start alltid med øvinga Flashcard!

2020-09-05

Norskarbeid data veke 36

https://skole.salaby.no/

Det kan hende du må logge deg inn med Feide.

Pass på at sida står på nynorsk før du startar.

Gå til Byparken 3-4 - Norsk - Øv på å skrive - Teiknsetjing.

Deretter kan du gå til Samansette ord.

NB! Vert du ferdig, kan du gjere ferdig oppgåver du ikkje vart ferdig med i veke 35.

 

2020-08-30

Norskarbeid data veke 35

1)     https://ordriketnn.portfolio.no/read_container/9e72ddd4-f0eb-43e8-90fb-fff2ca067218

Klikk på kapittel 1 (Oppfinningar). Jobb med oppgåvene under "Alfabetet".

2) https://sprakoving.app.fagbokforlaget.no/#/lang/nn     

Klikk på:

* rettskriving

* enkel og dobbel konsonant

* grunnleggande

2020-08-23

Vekeplanar

Vekeplanen for neste  veke ligg no på sin vante plass, under vekeplanar i høgre kolonne på denne sida.

2020-05-10
Powered by CustomPublish AS