A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Rådgjevar

Innleveringsfrist 23.januar

Valskjema hospitering 9.klasse

2020-01-13

Oppgåver til skulehospitering og arbeidsplass veke 44

Oppgåver i samband med hospitering - 10.klasse

2019-10-23

Skjema i samband med å skaffe seg jobb til hospiteringa i veke 44

Praktisk yrkesorientering 10.klasse

2019-10-03

Endringar i utdanningsprogramma frå hausten 2020

Utdanningsprogramma

Det vert nokre endringar innan yrkesfagleg retning når det gjeld utdanningsprogramma frå 2020. Kvar utdanningsprogramma skal vere vert fastsett seinast januar 2020. 

Legg ved oversikt over dei nye programma og kva yrker ein kan velje. NB! Når du søker på vilbli.no og fylke må du velje Vestland. 

2019-09-20

Veke 44 - 10.klasse

Valskjema hospitering

2019-08-30

Kva skal du velje?

Hospitering veke 44 for 10.klasse elevane

Som 10.klasse elev har du no eit spennande år framfor deg. Det er søknad til vidaregåande skule og eksamen med avslutning på skulegangen i Luster kommune. 

Her vil du finne informasjon som kan hjelpe deg vidare. 

2019-08-30
Powered by CustomPublish AS