A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

8. kl

Gloser

2019-09-10

Tine Skulemjølk

Skulen har klargjort bestillingsportalen for skulemjølk. Ein har høve til å bestille to ulike produkt, grøn eller rosa mjølk.

Bruk fylgjande link: https://www.skolelyst.no/

2019-08-19

Quizlet

Week 22

2019-05-23

Quizlet

Week 17

2019-04-11

Quizlet

Week 15

2019-04-08

Quizlet

Week 13

2019-03-19
Powered by CustomPublish AS