A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Endeleg snø :)

Første veka etter vinterferien er vel overstått, og det verkar som at alle elevane (og lærararne) er komen godt inn att i rutinene ved skulen. Me har, som seg hør og bør, kosa oss med snøen som me fekk i førre veke. Elevane har både laga snømann i ei samarbeidsoppgåve, dei har måla/farga ute i snøen, og dei har vore i akebakken vår. Mykje flott uteaktivitet med andre ord. 

Fredag hadde me fagdag i matematikk. Då la me vekt på måling i ulike former, og at matematikk finn me i alt me driv på med til vanleg. Dette lærte me i ulike aktivitetar som var tilpassa alder og klassesteg. Vi var aktive i både gymsalen, på data og med spel, og på kjøkkenet. Det verka som at alle hadde hatt ein flott og innhaldsrik dag, med mykje meistringsaktivitetar.

Ps: det vart ikkje mange sjokolademuffinsar att når dagen var slutt.....   :) 

 

Samarbeid 2 2017  Samarbeid 2017  Muffins

 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS