A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Skuleutflukt til Heibergske samlingar på Kaupanger

Onsdag 31 mai, reiste maxiane og 1.- 7.klasse i lag til museet på Kaupanger. Der fekk vi omvisning av dyktige og kunnskapsrike ansatte ved museet, der temaet var "Eventyr". Vi fekk sjå (og klappe) både hest, sau og ku. Vi fekk også oppleve eventyrforteljing og hoppe i høyet. Dette var kjekt, og me ynskjer å komme att på besøk ein anna gong også. :)

Fin gjeng med godt humør_166x221.jpg Gamalsort ku_102x136.jpg Gamalsort sau_113x98.jpg Gamalt tun_166x221.jpg Hoppa i høyet_128x96.jpg

 

2017-06-08

Galleribesøk

Fredag 19.mai, var heile mellomtrinnet på besøk til Galleri Walaker. Då fekk me flott presentasjon om forskjellige stilartar innan både kunst og arkitektur. Spennande å sjå og oppleve. Elevane fekk også velge seg ut "sitt" kunstverk, som me skal jobbe vidare med på skulen. Dette var ei flott oppleving for alle, og me syns det er stas å ha eit so flott galleri i nærområdet vårt. Me seier takk for invitasjonen!  :) 

  Galleri Walaker Galleri Walaker 

2017-05-24

Aktivitetsplan våren 2017

Det er mykje som skjer på skulen vår framover. Her er ei liste over viktige dagar og hendingar fram mot sommarferien. :) 

Aktivitetar ved Solvorn oppvekstsenter sommar -17.pdf 

2017-05-15
Powered by CustomPublish AS