A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

MARKNAD

Torsdag 6. nov. kl. 16.00-18.00 vert den tradisjonelle marknaden ved oppvekstsenteret.

Barn og elevar har jobba og øvd flittig, så det er fine produkt å få kjøpt, og det vert fin sang!

Det vert sal av betasuppe, kaffi, saft og kaker.

Lykkehjul og loddsal!

Alt overskotet går til NinaChildrenHome.

Ferje kl. 18.30 etter marknaden.

VEL MØTT!

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS