A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Skule- og barnehagestart

Sommaren er på hell, og eit nytt skule- og barnehageår nærmar seg.

Måndag 15. aug. kl. 8.30 startar skulen. Det vert vanleg skuledag fram til kl. 13.15 for 1.-4. trinn. Skuleslutt for 5.-7. vert kl. 13.15 månd/tysd og kl. 14.15 onsd/torsd/fred.

Leksehjelp startar i veke 35 for 4.-7. trinn. Den vert måndag og tysdag kl. 13.15-14.15.

Andreas Fjørstad er tilsett i 85% vikariat ved skulen dette året, og me ynskjer han velkommen til oss!

Så ynskjer me alle elevar velkommen til skulestart 2016/2017, og ekstra velkommen til våre fem nye førsteklassingar!

Barnehagen startar nytt barnehageår måndag 15. august. Velkommen tilbake til alle ungane i barnehagen, og ekstra velkommen til dei nye barna som begynner!

Helsing tilsette ved oppvekstsenteret som gler seg til å sjå att alle :)

SKolestart

 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS