A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

6. kl

week 46

2020-11-06

Skulestart 17august 2020

Hei alle. Jammen skal det verte kjekt å sjå dykk alle att etter ein lang og god sommarferie. Me startar på måndag i klasserommet kl 8.30 og det vert vanleg skuledag. Den sluttar klokka 13.20. Hugs å ta med matpakke og drikke. Det er ein ny lærar i klassen, Johannes heiter han. Han er frå Kaupanger og gler seg til å jobbe i 5. klasse ved Hafslo barne og ungdomsskule. Me har også fått nytt klasserom, eg har ordna til pultane, pynte klasserommet får me gjere i lag. Så må de ha ein god helg og snakkast på måndag. Sonja
2020-08-14
Powered by CustomPublish AS