A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Skuleåret 2014/2015

Årsplanar 4.-7.trinn

Her ligg 4.-7.klasse sine årsplanar i faga:

 

ÅRSPLANAR 4.-7.trinn
       
MATEMATIKK årsplan 4. trinn MATEMATIKK årsplan 5. trinn  MATEMATIKK  PDF document ODT document årsplan 6. trinn MATEMATIKK  PDF document ODT document årsplan 7. trinn
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

NORSK årsplan 4. trinn

NORSK årsplan 5. trinn

NORSK årsplan 6.-7.trinn

ENGELSK årsplan 5. trinn

ENGELSK PDF document ODT document årsplan 6. trinn

ENGELSK PDF document ODT document årsplan 7. trinn

RLE  PDF document ODT document årsplan 4.-5.trinn 

RLE PDF document ODT document årsplan 6.-7.trinn

KROPPSØVING årsplan 3.-5.trinn

KROPPSØVING PDF document ODT document årsplan 6.-7.trinn

NATUR- OG SAMFUNNSFAG PDF document ODT document årsplan 3.-4.trinn

NATURFAG PDF document ODT document årsplan 5.-7.trinn

MUSIKK  PDF document ODT document årsplan 4.-7.trinn

SAMFUNNSFAG PDF document ODT document  årsplan 5.-7.trinn

 

ENGELSK årsplan 4. trinn (2013-2014)

 

KUNST & HANDVERK årsplan 3.-4.trinn (2013-2014)

KUNST & HANDVERK årsplan 5.-7.trinn (2013-2014)

MAT & HELSE årsplan 5.-7.trinn

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS