A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Faglenkjer

"10 fingrar" - artig og nyttig trening

Tastaturteknikk

Her kan elevane logge inn med FEIDE (dvs same brukarnamn og passord som på skule-pc) og øve på å skrive på tastatur med rett teknikk.

2016-03-02
kahoot

Ta 4.-5. klassingane sin kviss om islam

Sett opp kvissen på ein skjerm alle ser, og ta kvissen med nettbrett eller smarttelefon eller pc/mac - ein dings per lag. Viss det er vanskeleg, vil de forhåpentlegvis få sjå korleis ein gjer det på JSA-sleppfesten på hotellet laurdag 29.november. Gå inn HER for å prøve!

2014-10-30

"IKT for elevar"

Nettkurs i dataprogram og nettvet

Her finn de små kurs i grunnleggande bruk av vanlege dataprogram (som word, excel og powerpoint), og kurs som handlar om nettvet (korleis du oppfører deg på nettet). Kursa er laga for skuleelevar, og tek berre nokre minutt kvar.

2013-09-18

"Omvendt klasserom" - òg fint for foreldre som vil vere leksehjelparar

Matematikk for mellomtrinnet

Her kan elevar, foreldre og andre interesserte sjå YouTube-videoar om noko av det 5.-7.trinn skal lære i matematikk, og foreldre får sjå korleis reknestykkje skal/kan setjast opp no til dags. Filmane tek for seg emne for emne, og dei fleste varer om lag 5-10 minutt kvar: Matematikk-spelelista frå læraren Ole Martin Kyllo ("SkoleKyllo") på YouTube. 

2014-04-29
Powered by CustomPublish AS