A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Faglenkjer

"IKT for elevar"

Nettkurs i dataprogram og nettvet

Her finn de små kurs i grunnleggande bruk av vanlege dataprogram (som word, excel og powerpoint), og kurs som handlar om nettvet (korleis du oppfører deg på nettet). Kursa er laga for skuleelevar, og tek berre nokre minutt kvar.

2013-09-18
Powered by CustomPublish AS