A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Faglenkjer

6.-7.klasse sin

Ordklasse-kviss

Gå in på SOCRATIVE og skriv inn kode til rommet: a10ad2ea

2015-03-03

"10 fingrar" - artig og nyttig trening

Tastaturteknikk

Her kan elevane logge inn med FEIDE (dvs same brukarnamn og passord som på skule-pc) og øve på å skrive på tastatur med rett teknikk.

2016-03-02

På engelsk - men gjeld skriving på norsk òg!

Skrive forteljing

2014-03-09
Language game

The great language game

Spel på nett: Klarer du å skilje mellom språka?

Beste resultat: 12300 poeng

2013-09-26

"IKT for elevar"

Nettkurs i dataprogram og nettvet

Her finn de små kurs i grunnleggande bruk av vanlege dataprogram (som word, excel og powerpoint), og kurs som handlar om nettvet (korleis du oppfører deg på nettet). Kursa er laga for skuleelevar, og tek berre nokre minutt kvar.

2013-09-18

"Omvendt klasserom" - òg fint for foreldre som vil vere leksehjelparar

Matematikk for mellomtrinnet

Her kan elevar, foreldre og andre interesserte sjå YouTube-videoar om noko av det 5.-7.trinn skal lære i matematikk, og foreldre får sjå korleis reknestykkje skal/kan setjast opp no til dags. Filmane tek for seg emne for emne, og dei fleste varer om lag 5-10 minutt kvar: Matematikk-spelelista frå læraren Ole Martin Kyllo ("SkoleKyllo") på YouTube. 

2014-04-29
Powered by CustomPublish AS