A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Felles for alle foreldre i skule og barnehage:

Foreldremøte 28.aug (kl 19.30) - saker

Stad: I matsalen på samfunnshuset

Saker: Satsingsområde 14/15 (m/presentasjon av Luster kommune sin nye leseplan for skule og barnehage), medievaner og skjermtid, bruk av pengegåve frå banken, trivsel og læringsmiljø, praktisk info (m.a. skuleskyss)

Foreldrekontaktar møter kl 19, konstituering av FAU (skule) og samarbeidsutval (skule og barnehage)

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS