A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

SFO-reglar

Her kan de lese korleis me vil ha det med sfo i år:

Me er enige om at me skal:

 • VENTE PÅ EIN VAKSEN UTE (VED HEGNINGEN, FORDI DET KAN VERE SOVANDE UNGAR UTANFOR BARNEHAGEN)
 • HENGE OPP KLEDE OG SEKK, OG SETTE SKO FINT PÅ PLASS NÅR ME KJEM
 • VASKE HENDER FØR ME ET
 • VISE GOD BORDSKIKK:
  • IKKJE SNAKKE  MED MAT I MUNNEN
  • IKKJE SYNGE VED BORDET
  • IKKJE SEIE EKLE TING VED BORDET
  • HA FØTENE UNDER BORDET OG HENDENE FOR SEG SJØLV
  • SNAKKE ROLEG EIN OG EIN
  • RYDDE KNIV, FAT OG KOPP
 • EIN VAKSEN STARTAR AKTIVITETAR VED Å SEIE KVA EIN KAN VELJE MELLOM DEN DAGEN
 • FØLGJE REGLAR I GYMSAL (EIN VAKSEN SKAL OPNE UTSTYRSROMMET)
 • BRUKE INNESTEMME
 • VERE SNILLE MOT KVARANDRE (SEIE SNILLE TING TIL KVARANDRE, IKKJE SNAKKE STYGT OM ANDRE OG IKKJE BANNE)
 • ALLE SKAL FÅ VERE MED Å LEIKE, OG ALLE SKAL HA NOKON Å LEIKE MED
 • RYDDE LITT FØR ME GÅR HEIM
 • DET ER LOV Å BE EIN VAKSEN OM Å FÅ VERE LITT ÅLEINE VISS EIN ER SLITEN ELLER TRENG LITT TID FOR SEG SJØLV
Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS