A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Olweustema:

Olweustema okt:

Vennskap og relasjonar, SN, barnerettane, solidaritet og rettferd. Sosial kompetanse: Folkeskikk

Olweustema okt:

Vennskap og relasjonar, SN, barnerettane, solidaritet og rettferd

Olweustema aug/sep

Vennskap, klassereglar, elevmedverknad

SKULEÅRET 2013-2014:

Olweustema mai/juni

Fellesturar, klassemiljø, 17.mai og sommaravslutning

Olweustema mars/april

Vennskap og relasjonar. Trivsel, arbeidsvanar og Olweusundersøking. Utviklingssamtalar (elev-lærar og elev-foreldre-lærar).

Olweustema jan/feb:

Vennskap og samarbeid

Olweustema nov/des:

Nettvet, sosiale medium. Omsorg for kvarandre

Olweustema okt:

Relasjonar, læringsmiljø, solidaritet, SN, barnerettane

Olweustema aug/sep:

Korleis vil me ha det? Elevråd, medverknad, ordensreglar og klassereglar. Korleis vil me vere mot kvarandre - kva er ein god elev? Ein god lærar? Ein god medelev?


SKULEÅRET 2012-2013:

Olweustema mai/juni:

Me gjer noko kjekt i lag. Korleis kan me vere hyggelege mot kvarandre?

Olweustema mars/april:

Relasjonar. Kva er det som gjer at vi likar nokre menneske betre enn andre? Kvifor har måten vi snakkar til andre mykje å seie? Kva har kroppsspråket vårt å seie? Olweus spørjeundersøking 4.-7.trinn.

Olweustema jan/feb:

Oppsummering av arbeidet med krenkjande åtferd, og "Mobberingen" - kva for rolle tek du når du ser nokon som ikkje har det bra?

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS