A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

FORRIGE SKULEÅR (2012/2013)

Periodeplanar 4.-5. trinn

Her ligg periodeplanane for 4.-5.trinn dette skuleåret:

VÅR 2013

NORSK 4. trinn vår -13:  4norsk12-13v.doc PDF document ODT document

MATEMATIKK 4. trinn vår -13: 4matte12-13v.doc PDF document ODT document

ENGELSK 4. trinn vår -13: 4eng12-13v.doc PDF document ODT document

NORSK 5. trinn vår -13: 5norsk12-13v.doc PDF document ODT document

MATEMATIKK 5. trinn vår -13: 5matte12-13v.doc PDF document ODT document

ENGELSK årsplan 5. trinn (2012-2013): 5Engelsk12-13.doc PDF document ODT document

KUNST & HANDVERK 4.-5. TRINN vår -13: 45kh12-13v.doc PDF document ODT document

MAT & HELSE 5.-7.trinn vår -13: 5-7mh12-13v.doc PDF document ODT document

MUSIKK 4.-7. trinn vår -13:  4-7musikk12-13v.docx PDF document ODT document

KROPPSØVING 4.-5. trinn vår -13: 45kropps%C3%B8ving12-13v.doc PDF document ODT document

 

RLE årsplan 4.-5. trinn (2012-2013): 4-5rle12-13.doc PDF document ODT document

SAMFUNNSFAG årsplan 5.-7. trinn (2012--2013): 5-6-7samf12-13.doc PDF document ODT document

 

HAUST 2012

NORSK 5. trinn haust -12: 5norsk12-13h.doc PDF document ODT document

MATEMATIKK 4. trinn haust -12: 4matte12-13h.doc PDF document ODT document

MATEMATIKK 5. trinn haust -12: 5matte12-13h.doc PDF document ODT document

ENGELSK 4. trinn (haust 2012): 4eng12-13h.doc PDF document ODT document

ENGELSK 5. trinn (2012-2013): 5Engelsk12-13.doc PDF document ODT document

K&H halvårsplan 4.-5. trinn (haust 2012): 4-5kh12-13h.doc PDF document ODT document

KROPPSØVING halvårsplan 4.-5. trinn (haust 2012): 4-5kr12-13h.doc PDF document ODT document

MUSIKK halvårsplan 4.-7. trinn (haust 2012): 4-7mus12-13h.doc PDF document ODT document

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS