A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

4. kl

Småteam

Skuleåret 2023-24

Småteamet 2023-24

I 4. klasse er Solveig og Ann Sigrid kontaktlærarar, Elin Anette er fagarbeidar og Helina er miljørettleiar.

2022-08-19
Powered by CustomPublish AS