Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
8. april 2021 kl. 11:37

Koronaviruset / Corona disease - information

Her finn du informasjon om smittesituasjonen i kommunen og anna informasjon knytt til koronaviruset.

Les meir...
25. mars:

Heimesida er under oppdatering

Det kan vere noko ustabilitet. Me jobbar for å få alt på plass så fort som mogleg.      Les meir...

Læringsmiljø

Plan for eit trygt og godt skulemiljø ved HBUS

  • Skulen har laga ein handlingsplan for eit trygt og godt skulemiljø med manifest mot mobbing, prosedyrar for tilsyn, rutinar for å følgje opp aktivitetsplikta og årsplan for skulen sitt systematiske arbeid med kap. 9A. Plan for eit trygt og godt skulemiljø.pdf

2020-09-08

Trygt og godt skulemiljø

Alle som jobbar i skulen har plikt til å varsle rektor viss dei ser eller mistenker at ein elev ikkje har det trygt og godt på skulen.

Ved varsling skal ein nytte skriftleg varsel, sjå skjema 1 eller skjema 2. Skjemaet skal leggjast i lukka konvolutt og ein skal sende det til rektor.

Mal_varsel_og_undersoking_9A_Luster_elev, skjema 1.pdf   

Mal_varsel_og_undersoking_9A_Luster_tilsett, skjema 2.pdf

 

2018-09-03