A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Læringsmiljø

Plan for eit trygt og godt skulemiljø ved HBUS

Skulen har laga ein handlingsplan for eit trygt og godt skulemiljø med manifest mot mobbing, prosedyrar for tilsyn, rutinar for å følgje opp aktivitetsplikta og årsplan for skulen sitt systematiske arbeid med kap. 9A. Plan for eit trygt og godt skulemiljø

2022-10-27

Trygt og godt skulemiljø

Alle som jobbar i skulen har plikt til å varsle rektor viss dei ser eller mistenker at ein elev ikkje har det trygt og godt på skulen.

Ved varsling skal ein nytte skriftleg varsel, sjå skjema 1 eller skjema 2. Skjemaet skal leggjast i lukka konvolutt og ein skal sende det til rektor.

Mal_varsel_og_undersoking_9A_Luster_elev, skjema 1.pdf   

Mal_varsel_og_undersoking_9A_Luster_tilsett, skjema 2.pdf

 

2018-09-03
Powered by CustomPublish AS