A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

6. kl

Mellomtrinn

Skuleåret 2023-24

Mellomteamet 2023-24

I 6. klasse er Eva Cathrine og Christina kontaktlærarar, Oddbjørn, Anja og Malene er miljørettleiarar.

2022-08-22
Skjermbilde visma

Last ned appen Visma Min Skole

Visma har laga ein app for meldingar mellom skule og heim. Her kan ein sende meldingar til kontaktlærar og melde inn fråver.  For meir informasjon og lenkje til nedlasting:

https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-skole-foresatt/

 

 

 

2019-08-28

Tine Skulemjølk

Skulen har klargjort bestillingsportalen for skulemjølk. Ein har høve til å bestille to ulike produkt, grøn eller rosa mjølk.

Bruk fylgjande link: https://www.skolelyst.no/

2019-08-19

Faglenkjer

No er det lagt inn lenke til Relemo og Multi Smart Øving i fana som heiter "faglenkjer".

2018-11-01
Powered by CustomPublish AS