A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Oppdatert informasjon -skulen opnar for 1.-4. kl og SFO frå 27. april

Barnehagane opnar att 20. april medan 1.-4. trinn og SFO opnar frå 27. april. Fram til barnehage og dei ulike aldersstega i skulen opnar att, vil det vera eit tilbod til barn med særlege omsorgsbehov og barn av føresette med kritiske samfunnsfunksjonar – på same måte som i perioden før påske. Kommunen vil følgja opp nasjonale råd og vedtak om smittevernstiltak. 

5.-10. trinn held fram med fjernundervisning inntil vidare. 

Føresette: Fint om de loggar inn i skole.visma.com/luster  og ser om det ligg oppdatert kontaktinformasjon på dykk. Fleire føresette manglar e-post og/eller mobilnummer. Ber dykk også om å laste ned appen Visma Min Skole til mobilen. 

https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-skole-foresatt/ 

 

 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS