A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Plan for eit trygt og godt skulemiljø ved HBUS

Skulen har laga ein handlingsplan for eit trygt og godt skulemiljø med manifest mot mobbing, prosedyrar for tilsyn, rutinar for å følgje opp aktivitetsplikta og årsplan for skulen sitt systematiske arbeid med kap. 9A. Plan for eit trygt og godt skulemiljø

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS