A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

søknadsfrist for plass i SFO er 1. februar.

SFO

Hugs å søke på ny plass på SFO for neste skuleår. Søk her: luster.kommune.no 

For dei som allereie har plass: 

Oppseiing / endring av plass i SFO skal gjerast med to månaders varsel med verknad frå den 1. i kvar månad.

D 9zRp 4BJA 8umAAAAABJRU 5ErkJggg==

sfo bilete
Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS