A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Trygt og godt skulemiljø

Alle som jobbar i skulen har plikt til å varsle rektor viss dei ser eller mistenker at ein elev ikkje har det trygt og godt på skulen.

Ved varsling skal ein nytte skriftleg varsel, sjå skjema 1 eller skjema 2. Skjemaet skal leggjast i lukka konvolutt og ein skal sende det til rektor.

Mal_varsel_og_undersoking_9A_Luster_elev, skjema 1.pdf   

Mal_varsel_og_undersoking_9A_Luster_tilsett, skjema 2.pdf

 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS